Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

may29th
5396 8289 500
may29th
3435 1165
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
may29th
may29th
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viancmsp ncmsp
may29th
8858 eb16
Reposted fromdelain delain viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
may29th
8595 38e0 500

January 07 2018

may29th
5014 03fd
Reposted fromaletodelio aletodelio viahydrosphere hydrosphere
may29th
6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viawildeyed wildeyed
may29th

Wszystko jest możliwe, a co nie jest, zajmuje tylko trochę więcej czasu.

— teraz już wiem
Reposted fromhydrosphere hydrosphere
may29th
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
may29th
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
may29th
5043 5f3a
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
may29th
0750 15d5
Reposted frommeem meem viaeibhlin84 eibhlin84
may29th
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viancmsp ncmsp

November 29 2017

may29th
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viapatsssy patsssy
may29th
9567 9837 500
Reposted fromtfu tfu viapasisia pasisia
may29th
5516 037f
Reposted fromdoope doope viabrianmay brianmay
may29th
2344 11ad
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacammycat cammycat
may29th
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommyrla myrla viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl