Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

may29th

March 05 2018

may29th
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
may29th
may29th
6556 38c6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapelnaradosci pelnaradosci
may29th
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby viapelnaradosci pelnaradosci
may29th
5832 4445 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viagdziejestola gdziejestola
may29th
may29th
Łatwo przyszło mu zniszczenie naszej relacji. Mi – nie. Z lekkością zakończył to, co wydawało się ważne i równie lekko zapomniał. Ja nie. Szybko powrócił do rzeczywistości, rozpoczął nowe znajomości i spokojnie zasypiał. Ja nie. Szybko też zorientował się, że popełnił błąd i chciał wszystko naprawić. Ale ja już nie.
— Aleksandra Steć - "11"
may29th
may29th
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.
— Harlan Coben – Nie mów nikomu
may29th
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
may29th
may29th
may29th
2941 cc05
Reposted fromgreensky greensky viaPoranny Poranny

March 04 2018

may29th

January 14 2018

may29th
5396 8289 500
may29th
3435 1165
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
may29th
may29th
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl