Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

may29th
5265 36c8 500
Podaruj mi Miłość.
may29th
Dobrodziejstwo komunikacji niezliczeni ludzie doświadczają jako wątpliwe osiągnięcie, przy pomocy ktorego mozemy sie na odległość wzajemnie unieszczęśliwiać
— Peter Sloterdijk
may29th
2323 1edc
Reposted frompsychosis psychosis viaBorderlineGirl BorderlineGirl
may29th
3502 ccc6
Reposted fromretaliate retaliate viaBorderlineGirl BorderlineGirl
7499 bbb1
may29th
4312 1db6 500

euo:

Dont just fuck me. Love me. 
By Tracey Emin

may29th
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viaBorderlineGirl BorderlineGirl
may29th
2013 619e
Reposted fromusual usual viaBorderlineGirl BorderlineGirl
may29th
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaBorderlineGirl BorderlineGirl
may29th
may29th
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri viaBorderlineGirl BorderlineGirl
0270 a70f 500
6410 912f 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

may29th
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
may29th
8936 7883
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viapelnaradosci pelnaradosci
may29th

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viapelnaradosci pelnaradosci
1323 4bba
may29th
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
may29th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl