Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

may29th
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viagdziejestola gdziejestola
may29th
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viancmsp ncmsp
may29th
may29th
may29th
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera

August 09 2017

may29th
may29th
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
may29th
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr vianiedonaprawienia niedonaprawienia
may29th
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
may29th
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viagdziejestola gdziejestola
may29th
[...] nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co ? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie" ? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromcenturylove centurylove viabrystol brystol
may29th
5812 20b2 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaintroweird introweird
may29th
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
may29th
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu

August 08 2017

Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
may29th
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaskonam skonam
may29th
3316 d8d8 500
Reposted fromwariatka wariatka viancmsp ncmsp
may29th
1632 11c2 500
Reposted fromtichga tichga viancmsp ncmsp
may29th

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.

— Domagalik, Wiśniewski - 188 dni i nocy
Reposted frompffft pffft viagdziejestola gdziejestola
may29th
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl