Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

may29th
6403 d3a7
8675 584a

melisica:

Tracey Emin

Reposted fromLittleJack LittleJack viapelnaradosci pelnaradosci
may29th

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viapelnaradosci pelnaradosci
may29th
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
may29th
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić
— Harlan Coben - Nie mów nikomu

August 13 2017

may29th
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— niezwyykla.soup.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaMsChocolate MsChocolate
may29th
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— William Shakespeare - "Hamlet"
Reposted frommelatonina melatonina viaMsChocolate MsChocolate
may29th
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaMsChocolate MsChocolate
may29th
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
may29th
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
may29th
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viagdziejestola gdziejestola
may29th
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
9498 621a
Reposted frommakswilczur makswilczur viazupson zupson
may29th
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viarisa risa
may29th
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadeparter departer
may29th
Dużo łatwiej jest powiedzieć 'wszystko w porządku', niż tłumaczyć, dlaczego najchętniej rozwaliłabyś łeb o ścianę.
may29th
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. 
may29th
believe this log
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl