Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

may29th
may29th
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów

April 22 2018

may29th
may29th
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— "Ten właściwy"
8437 cba8 500

Czasami jest coś łatwiej napisać niż powiedzieć

Mosty Warszawskie. Wrocław, 2017. 

may29th
5861 1cd4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
may29th
may29th
1519 213f 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viagdziejestola gdziejestola
may29th
may29th
4177 7fc0 500
Reposted fromtrockenobstsalat trockenobstsalat viaPoranny Poranny

March 14 2018

may29th

March 05 2018

may29th
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
may29th
may29th
6556 38c6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapelnaradosci pelnaradosci
may29th
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby viapelnaradosci pelnaradosci
may29th
5832 4445 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viagdziejestola gdziejestola
may29th
may29th
Łatwo przyszło mu zniszczenie naszej relacji. Mi – nie. Z lekkością zakończył to, co wydawało się ważne i równie lekko zapomniał. Ja nie. Szybko powrócił do rzeczywistości, rozpoczął nowe znajomości i spokojnie zasypiał. Ja nie. Szybko też zorientował się, że popełnił błąd i chciał wszystko naprawić. Ale ja już nie.
— Aleksandra Steć - "11"
may29th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl